Monthly Archives: September 2011

PULANG KANDILA

ni Bonifacio Ilagan

(Sa alaala nina Jessica Sales, Cristina Catalla, Ramon Jasul, Modesto Sison, Gerrdo Faustino, Virgilio Silva, Salvador Panganiban, Erwin de la Torre, Manny Salvacruz at ng aking kapatid – Rizalina Ilagan.)

 
Di ko na binibilang ang mga taon. 
Bastat tuwing kaarawan mo, nagsisindi ako 
Ng  pulang kandila.
 
Ang mga magulang nati’y yumaong nag-aabang 
Sa iyong pag-uwi.
Ang mga anak ko’y nangagsilaking sa pangalan 
       ka lamang
Napaglilimi.
 
Sino’ng nakakaalam kung ikaw ay nasaan?
Maliban sa kanilang dumakip, nagpahirap, nanggahasa.
at pagkatapos, nang lupaypay na ang iyong katawan
Sa iyong sentido ay nag-umang ng baril
O nagtarak sa dibdib mong sugatan ng punyal,
Sino ang nakakaalam, wala.
 
Di ko na binibilang ang mga taon.
Bastat tuwing kaarawan mo, nagsisindi ako 
Ng pulang kandila.
 
Nakikipagtitigan ako sa dila ng apoy
Pilit sinisipat ang iyong banayad na ngiti.
Bumubulaga sa diliwariw ko 
Ang mga katawang dinamitan ng sugat at dugo
Ang mga butong hinaltak sa laman
Mga pagkataong dinuhagi ng mga halimaw.
Continue reading
Advertisements
Advertisements